مثالهای واقعی از کاربردهای نرم افزار شبیه سازی AnyLogic در حوزه ساخت و تولید

استفاده شركت GE از نرم افزار AnyLogic به عنوان سيستم پشتيبان تصميم گيري
در سال 2012، شركت GE به منظور سرمايه گذاري و توليد نسل جديدي از باطري، شركتي را تاسيس و نام محصول جديد را Durathon گذاشت. اين محصول جديد كه ابعاد آن نصف ابعاد باطري هاي نسل قديم بود، طول عمري تقريباً 10 برابر بيشتر از باطري هاي اسيدي داشت. شركت جديد GE با سرمايه گذاري 100 ميليون دلاري و با 100 شغل جديد شروع به كار كرد و پس از آن با توسعه هايي كه صورت گرفت، تعداد نيروي كار اين شركت به 450 نفر رسيد......
مشاهده متن کامل
شبيه سازي فرآيند حفر تونل توسط دستگاه TBM
پروژه هاي حفر تونل با دستگاه هاي TBM (Tunnel Boring Machine) معمولاً پروژه هايي با زمان اجراي طولاني و فرآيند هاي وابسته پيچيده و زنجيره تامين فراگير هستند. هزينه هايي مانند هزينه خرابي تجهيزات و يا هزينه زنجيره تامين ناكارا معمولاً منجر به افزايش تقريبي 20 درصدي هزينه اجراي پروژه مي شوند كه به نسبت هزينه كل پروژه عدد بسيار بزرگي خواهد بود. در اين گونه پروژه ها هزينه يك ساعت تاخير در فرآيند حفار.....
مشاهده متن کامل
مدلسازي و بهينه سازي فرآيند توليد نفت با استفاده از ماژول Fluid Library در نرم افزار شبيه سازي AnyLogic
كشور كانادا سومين كشور از منظر ميزان ذخاير نفتي است. اگرچه بيشتر نفت اين كشور از نوع Oil sand است كه تركيبي از ماسه، نفت و آب مي باشد كه با استفاده از روش تبخير استخراج مي شود. اين روش استخراج بسيار هزينه بر بوده و نيازمند سرمايه گذاري هاي عظيمي است. به عنوان مثال در سال 2014 بيش از 26 ميليارد دلار به اين بخش تخصيص داده شده بود.
فرآيند استخراج علاوه بر اينكه بسيار هزينه بر است، داراي پيچيد.....
مشاهده متن کامل
برنامه ريزي و بهينه سازي خط توليد اتوماسيوني پيشرفته با استفاده از نرم افزار AnyLogic
شركت Centrotherm Photovoltaics AG به عنوان يك شركت تامين كننده بين المللي تجهيزات فتوولتائيك (photovoltaic)، تجهيزات نيمه هادي (Semiconductor) و تجهيزات مربوط به صنايع ميكروالكترونيكي فعاليت مي كند. يكي از مشكلاتي كه اين شركت با آن مواجه شده بود تعيين بهترين سيستم خط توليد اتوماسيوني به منظور كمينه كردن هزينه توليد و بيشينه كردن قابليت اطمينان و تعداد توليد بود. اين شركت احتياج داشت كه به سوالات ز.....
مشاهده متن کامل
بازگشت