مطالب آموزشی در زمینه شبیه سازی و بهینه سازی

معرفي مدلسازي عامل بنيان یا عامل مبنا
يكي از منعطف ترين روش هاي مدل سازي، مدلسازي عامل بنيان یا عامل محور (Agent based Modeling) است. اساس نام گذاري اين روش بدان جهت است كه عامل ها نقش اساسي را در مدل ايفا مي كنند. در اين نوع مدلسازي هر يك از عوامل دنياي واقعي به صورت موجوديت هاي تصميم گير و كاملاً خودكار به نام عامل (Agent) مدل مي گردند. هر يك از اين عامل ها از بخش هاي متنوعي براي درك محيط، تحليل آن و در نهايت اقدام برخوردار هستند. د.....
مشاهده متن کامل
مقایسه نرم افزارهای شبیه سازی
در اين مقاله قصد داريم مقايسه اي بين نرم افزار شبيه سازي Arena و نرم افزار شبيه سازي AnyLogic داشته باشيم. لازم به ذكر است كه موارد مطرح شده در اين مقاله براي مقايسه ساير نرم افزارهاي شبيه سازي نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. معرفي نرم افزار Arena نرم افزار شبيه سازي Arena يكي از معروفترين نرم افزار هاي شبيه سازي است و به عنوان يك ابزار كلاسيك شبيه سازي محسوب .....
مشاهده متن کامل
معرفي شبيه سازي گسسته پيشامد
شبيه سازي گسسته پيشامد (Discrete Event Simulation) در واقع روشي است براي شبيه سازي پيشامدهايي كه به صورت گسسته هستند. در ابتدا لازم است بر اين مفاهيم مروري داشته باشيم. شبيه سازي (simulation): به تقيلد رفتار سيستم با گذشت زمان ناميده مي شود. در واقع وقتي شما يك سيستم را شبيه سازي مي كنيد، رفتار آن سيستم را تقليد مي كنيد و چون رفتار سيستم در واحد زمان تغيير مي كند، بنابراين تقليد شما ني.....
مشاهده متن کامل
کاربردهای ابزار شبیه سازی و انواع آن
در مواقعي که بناست بر روي يک سيستم مطالعاتي انجام شود، اگر روابطي که در سيستم وجود دارند به اندازه کافي ساده باشند، مي توان از برنامه ريزي رياضي براي مطالعه بر روي آنها استفاده کرد (براي آشنايي بيشتر با برنامه ريزي رياضي و ابزارهاي آن كليك كنيد). به اين روش، روش تحليلي گفته مي شود. ولي اکثر سيستم هاي دنياي واقعي به اندازه اي پيچيده هستند که نمي توان از روش هاي رياضي براي تحليل سيستم استفاده کرد و .....
مشاهده متن کامل
خطای نرم افزار گمز - GAMS Error - Model Status: Locally Infeasible
عنوان خطا GAMS Error Model Status: Locally Infeasible اگر با اين پيغام مواجه شديد به اين معني است كه مدل در نقطه صفر مختصات حل نشدني است. در اينگونه موارد نمي توان با قطعيت موجه بودن مدل را زير سوال برد. بهتر است از با خطي كردن مدل در صورت غير خطي بودن و تعيين نقطه ديگري براي شروع موجه بودن مدل را آزمون نماييد......
مشاهده متن کامل
خطای 1001 نرم افزار گمز - Error 1001 : Out of Memory - GAMS
اگر با اين خطا مواجه شديد به اين معني است كه حل كنندهCplex با كمبود حافظه در دسترس مواجه شده است و قابليت حل مدل با اين شرايط وجود ندارد. در اين شرايط مي توان توضيحات بيشتر درباره سايز مدل و دليل كم آمدن حافظه را در فايل log ايجاد شده مشاهده نمود. اصولاً خطاي out of memory در سه مورد مي تواند رخ دهد: - هنگام پردازش مدل و حل مدل پردازش شده - هنگام فرآيند شاخه و تحديد (Brand & Bound) .....
مشاهده متن کامل