خطای 811 در نرم افزار گمز - Error 811 GAMS

متن کامل خطا:

Error 811& Error 812
Direction Maximum/Minimum missing
Solve keys expected – USING MAX/MIN SCENARIO

خطاي 811 و 812 مربوط به عدم استفاده صحيح از دستور solve است. اگر به شكل صحيح و استاندارد تمامي موارد مربوط به دستور solve را پياده سازي نكنيد با اين خطا مواجه خواهيد شد.
بازگشت