خطای 1001 نرم افزار گمز - Error 1001 : Out of Memory - GAMS

اگر با اين خطا مواجه شديد به اين معني است كه حل كنندهCplex با كمبود حافظه در دسترس مواجه شده است و قابليت حل مدل با اين شرايط وجود ندارد. در اين شرايط مي توان توضيحات بيشتر درباره سايز مدل و دليل كم آمدن حافظه را در فايل log ايجاد شده مشاهده نمود. اصولاً خطاي out of memory در سه مورد مي تواند رخ دهد:
- هنگام پردازش مدل و حل مدل پردازش شده
- هنگام فرآيند شاخه و تحديد (Brand & Bound)
- هنگام حل نهايي و محاسبه marginal ها
ساده ترين راه حلي كه براي رفع اين خطا وجود دارد كاهش ابعاد مساله است. همچنين مي توانيد با افزايش حافظه كامپيوتر خود (RAM) اين مشكل را حل كنيد. راه حل ديگري كه مي توان متصور بود استفاده از نسخه 64 بيتي نرم افزار GAMS است. چرا كه نسخه 32 بيتي نرم افزار محدود به استفاده از 1.7 گيگابايت حافظه دستگاه مي باشد. همچنين مي توان با استفاده از موارد زير در حافظه مصرفي براي حل مدل صرفه جويي انجام داد:
1. مطمئن شويد كه تمامي محدوديت ها موثر هستند و محدوديت زائدي وجود ندارد. سعي كنيد محدوديت هاي زائد را شناسايي و حذف كنيد.
2. از دستور model name.holdfixed 1 استفاده نماييد.
3. از دستور solve link 0 استفاده كنيد.
4. فرآيند انتقال نام مدل به حل كننده را با دستور model name.dictfile=0 حذف كنيد تا فضاي حافظه بيشتري آزاد شود.
5. از option هاي تعريف شده در حل كننده Cplex استفاده كنيد. با استفاده از اين قابليت مي توانيد در برخي مواقع با حافظه موجود، مدل را حل كنيد. براي راهنمايي بيشتر به Cplex Manual مراجعه نماييد.
بازگشت