مطالب آموزشی در زمینه شبیه سازی و بهینه سازی

خطای 196 در نرم افزار گمز - Error 196 GAMS
متن کامل خطا: Error 196 Variable redefined with a different subtype اين خطا مربوط به تعريف دوگانه متغيرها است. فرض كنيد شما يكبار يك متغير را به صورت زير تعريف كرديد Variable X; بعد مجددا همين متغير را به صورتي ديگر تعريف كرديد: Integer variable X; در اين صورت با خطاي 196 در نرم.....
مشاهده متن کامل
خطای 170 در نرم افزار گمز - Error 170 GAMS
متن کامل خطا: Error 170 Domain Violation for element اين خطا هنگامي رخ مي دهد كه بين مجموعه اي كه با دستور set تعريف شده با قسمتهايي كه از اين مجموعه استفاده شده همخواني وجود ندارد. مثلا شما مجموعه i رو با نامهاي name1 و name2 تعريف كرديد ولي در زمان استفاده از اين مجموعه براي تعريف پارامترها، از name3 استفاده كرديد. با .....
مشاهده متن کامل
خطای 409 در نرم افزار گمز - Error 409 GAMS
متن کامل خطا: Error 409 Unrecognizable item – skip to find a new statement Looking for a ';' or a key word to get started again توضیح: اين خطا به دليل عدم درج نقطه ويرگول در خط مورد نظر است. با كليك كردن بر روي اين خطا به خطي كه فراموش كرديد نقطه ويرگول قرار دهيد هدايت مي شويد. با قرار دادن نقطه ويرگول در انتهاي جمل.....
مشاهده متن کامل