کاربرد شبیه سازی در زنجیره تامین و لجستیک


مدیریت زنجیره تامین بدون استفاده از ابزارهای جدید و تکنولوژی های جدید تقریبا امری غیر ممکن است. ابزار شبیه سازی به عنوان یکی از ابزارهای کارا می تواند در مدیریت شبکه پیچیده تامین، افزایش سودآوری، افزایش کیفیت خدمات به مشتریان و افزایش قابلیت رقابت پذیری به شما کمک کند.
با استفاده از ابزار شبیه سازی AnyLogic شما قادر خواهید بود که تمامی متغیرها و عواملی که به صورت آشکار و پنهان بر روی کیفیت زنجیره تامین شما اثر می گذارند را شناسایی و مدیریت کنید. همچنین با استفاده از نرم افزار شبیه سازی AnyLogic شما قادر خواهید بود سناریوهای مختلفی را طراحی و نتیجه آن را مشاهده کنید (What-if Analysis).
در حال حاضر از ابزار شبیه سازی AnyLogic برای موارد زیر در سازمان های مختلف استفاده می شود:
- طراحی استراتژی سازمان بر پایه روند بازار، اهداف شرکت و استراتژی رقبا
- مدیریت تولید و عملیات منطبق بر تمامی نوسانات تقاضا، تغییرات در تامین کنندگان، فعالیت رقبا و ...
- طراحی استراتژی های بازاریابی و مدیریت منابع انسانی

شما برای اجرای مدل نیاز به نرم افزار Java Runtime Player دارید. لطفاً برای مرورگر مورد استفاده خود دانلود و نصب نمایید.

بازگشت