کاربرد شبیه سازی در سیستم های ساخت و تولید


تصمیماتی که مرتبط با توسعه خطوط تولیدی، بهینه سازی و ساماندهی مجدد سیستم تولیدی هستند معمولا هزینه بر بوده و دارای ریسک های متعددی می باشد. اما در صورتی که به درستی محاسبه و پیاده سازی شوند مزایای بسیار زیادی در بر خواهد داشت.
به صورت سنتی، تصمیمات بر پایه تجربیات گذشته و گاهی اوقات با کمک نرم افزارهای صفحه گستر (مانند Excel) انجام می گیرند. اما تصمیم گیری به این روش نمی تواند تمامی پارامترهای تاثیرگذار را مدنظر قرار دهد و بنابراین تصمیمات معتبری را نمی توان اتخاذ نمود.
در حال حاضر ابزار شبیه سازی یکی از ابزارهای پرکاربرد در سیستم های ساخت و تولید است و بسیاری از کارخانجات برای بهینه سازی خطوط تولیدی خود از این ابزار استفاده می کنند.
نرم افزار شبیه سازی AnyLogic با در اختیار گذاشتن بسیاری از ابزارهای پرکاربرد در سیستم های ساخت و تولید مکان بسیار مناسبی را جهت شبیه سازی و بهینه سازی سیستم های ساخت و تولید در اختیار کاربر قرار داده است. با استفاده از نرم افزار شبیه سازی AnyLogic قادر خواهید بود سیستم ساخت و تولید خود را به راحتی مدل کرده و سپس به اجرای سناریوهای مختلف جهت بهینه سازی سیستم بپردازید.
شما برای اجرای مدل نیاز به نرم افزار Java Runtime Player دارید. لطفاً برای مرورگر مورد استفاده خود دانلود و نصب نمایید.

بازگشت