شبیه سازی گسسته پیشامد (Discrete Event Simulation) با نرم افزار شبیه سازی AnyLogic


در بسیاری از مواقع اتفاقاتی که در یک سیستم رخ می دهند در بازه ای گسسته از زمان اتفاق می افتند. به عنوان مثال ورود یک مشتری به بانک، ورود یک قطعه به خط تولید، بارگیری یک کشتی و ... را می توان به عنوان اتفاق هایی است که به صورت گسسته در سیستم اتفاق می افتند. برای شبیه سازی اینگونه سیستم ها از شبیه سازی گسسته پیشامد استفاده می کنیم. واژه شبیه سازی گسسته پیشامد به صورت گسترده برای مدلهای فرآیند محور مطرح می باشند که در آن سیستم به صورت توالی از عملیاتها ( ورود، تاخیر، استفاده از منابع، مجزا کردن، ترکیب کردن و ...) تجزیه و تحلیل می شود. از شبیه سازی گسسته پیشامد به طور بسیار گسترده ای در مدلسازی فرآیندهای کسب و کار، فرآیندهای تولیدی، فرآیندهای لجستیکی و مراکز درمانی و خدماتی استفاده می شود.
شبیه سازی گسسته پیشامد
اجزا اولیه ای که برای شبیه سازی گسسته پیشامد در نرم افزار Anylogic استفاده می شود به نام Enterprise Library است. در این قسمت از نرم افزار از اجزای منبع (Source)، خروجی (Sink)، تاخیر (Delay)، خدمت دهنده (Service)، تعیین خروجی (Selectoutput) و ... برای مدلسازی استفاده می شود. نکته حائز اهمیت این است که تمامی اجزای مطرح شده، قابلیت تغییر برای منظور مورد نظر را دارا می باشند. تمامی اجزا دارای سیاست در لحظه ورود (OnEnter) و سیاست در لحظه خروج ( OnExit) می باشند که به کاربر این امکان را می دهد که کنترل بسیار بالایی بر روی اجزای مورد استفاده در مدل داشته باشد. همچنین می توانید در مواقعی که سیستم بسیار بزرگ و پیچیده است، چندین زیر مدل تعریف کرده و بین آنها ارتباط برقرار کنید. می توانید تعیین کنید کدام مدل شما دیده شود و کدام مخفی باشد.

امکانات نرم افزار AnyLogic جهت ساخت مدلهای گسسته پیشامد


هر آن چيزي كه شما براي ساخت مدل شبيه سازي گسسته پيشامد خود به آن نياز داريد در نرم افزار شبيه سازي AnyLogic گنجانده شده است. شما به راحتي با استفاده از شئي هاي (Object) موجود در داخل نرم افزار، مي توانيد مدل هاي متنوعي ايجاد نماييد. بسياري از حالتهايي كه شما ممكن است در حين اجراي مدل با آن برخورد كنيد به صورت پيش فرض در داخل نرم افزار طراحي شده است. البته در موارد بسيار پيچيده نيز شما مي توانيد توسط زبان برنامه نويسي قدرتمند جاوا (Java) در داخل نرم افزار AnyLogic براي تعريف پيچيده ترين منطق ها كمك بگيريد.
شما مي توانيد به راحتي مدل شبيه سازي خود را به database داخلي نرم افزار متصل كرده و ورودي ها و خروجي هاي مدل را توسط اين پايگاه داده داخلي مديريت نماييد. اين امكان در زمان تحليل و گزارش گيري بسيار كاربردي است.
شما به راحتي مي توانيد براي مدل خود انيمشن دوبعدي (2D) بسازيد. با استفاده از اين قابليت شما مي توانيد به صورت شماتيك مدل ساخته شده خود را مشاهده و در صورت وجود خطا آن را رفع نماييد.
همچنين به راحتي امكان تبديل مدل دو بعدي (2D) به مدل سه بعدي (3D) وجود دارد. شما مي توانيد از تصاوير متنوعي كه به صورت پيش فرض در داخل نرم افزار گنجانده شده است براي ساخت مدل سه بعدي بهره بگيريد.


انتخاب توزيع آماري مناسب به همراه توضيحات مربوط به هر توزيع آماري در داخل نرم افزار طراحي شده است. شما به راحتي با انتخاب توزيع آماري خود، مي توانيد شكل توزيع، پارامتر هاي مورد نياز و توضيحات تكميلي را مشاهده كنيد.


همچنين يكي از قابليت هاي مهم نرم افزار شبيه سازي AnyLogic امكان گزارش¬گيري حين اجراي مدل شبيه سازي است. شما با كليك بر روي هر يك از شئي ها (Object) در حين اجراي مدل مي توانيد گزارشات مختلفي را مشاهده نماييد.
امكان استفاده از كنترل هاي (Control) مختلف در مدل به شما اين امكان را مي دهد كه مقادير ورودي هاي مدل را به راحتي در حين اجراي مدل تغيير دهيد (Slider)، يك سرويس دهنده را به صورت دستي روشن و خاموش كنيد (Button) و بسياري از كنترل هاي ديگر را در حين اجراي مدل انجام دهيد.


شئي گرا (Object Oriented) بودن اين نرم افزار به شما اين امكان را مي دهد كه در هر قسمت مدل به شئي ها (Object) و متغيرها (Variables)، پارامترها (Parameters) و ... دسترسي داشته و از مقادير آنها استفاده كرده و يا مشخصه¬هاي آنها را تغيير دهيد.
مشكل يابي مدل (Debugging) به راحتي در نرم افزار شبيه سازي AnyLogic قابل انجام است. در صورت مواجهه با خطا پنجره اي نوع خطا را گزارش مي كند. با كليك كردن بر روي خطا، نرم افزار شما را مستقيما به محل رخداد خطا هدايت مي كند و آن را نشان مي دهد كه اين مساله در زمان خطايابي مدل بسيار تاثيرگذار است. همچنين امكان بازيابي مراحل قبلي به راحتي توسط امكان Undo و Redo نرم افزار قابل انجام است.


امكان رسم شماتيك روايط If-Then نيز يكي ديگر از قابليت هاي نرم افزار شبيه سازي AnyLogic است. در اين نرم افزار شما به جاي كدنويسي بسيار پيچيده if – elseif – then كه به صورت تو در تو نوشته خواهند شد و تكرار for، while و ... مي توانيد از اين قابليت نرم افزار استفاده كرده و آن را به صورت شماتيك رسم و در مدل فراخواني كنيد. البته كماكان شما امكان كدنويسي به صورت سنتي را نيز در هر جاي مدل داريد و بسته به اينكه كدنويسي شما چقدر پيچيده است مي توانيد تصميم بگيريد كه از اين قابليت نرم افزار استفاده كنيد.


امكان رسم نمودارهاي مختلف در حين اجراي مدل نيز يكي ديگر از قابليت¬هاي نرم افزار شبيه سازي AnyLogic است.