مدلسازی سیستم های پویا (System Dynamics) با نرم افزار شبیه سازی AnyLogic


سیستم های پویا چیست؟
رويكرد سيستم هاي پويا (system dynamics) در واقع به مجموعه اي از ابزارهاي كاربردي اتلاق مي گردد كه ما را در فهم و تحليل سيستم هاي پيچيده پويا ياري مي رسانند. اين روش مدل سازي غالباً براي مسائل كلان و بلند مدت كاربرد دارد و به دليل نوع آن، از جزئيات مربوط به اجزاء تشكيل دهنده صرفنظر مي شود و صرفاً به صورت مقداري نمايش داده مي شوند. در واقع زماني كه جزئيات براي شما اهميت چنداني ندارد و در حال تحليل كلان و تصميم گيري بلند مدت هستيد اين روش كاربرد فراواني خواهد داشت.


از مدلسازی سیستم های پویا می توان در طراحی هر چه کاراتر سیاستهای سازمان،در مدلهای استراتژیکی، رفتار مشتریان و ... استفاده کرد. Anylogic قابلیت پشتیبانی از طراحی و شبیه سازی بازخورد (دیاگرامهای متغیرهای ذخیره و جریان(causual loop diagram))، به صورتی که اکثر استفاده کنندگان از این روش به آن عادت دارند را دارا می باشد.
بعد از مدلسازی شما قادر خواهید بود مقدار هر متغیر را به صورت مستقیم در همان پنجره ای که مدل را ساخته اید مشاهده کنید:
همچنین شما قادر خواهید بود از ابزار مدلسازی سیستم های پویا به صورت ترکیبی با شبیه سازی گسسته پیشامد و روش عامل بنیان استفاده کنید. می توانید نتایج به دست آمده از هر روش را در روش دیگر وارد کنید و تمامی این تغییرات را در یک مدل انجام دهید.

امکانات نرم افزار AnyLogic برای مدلسازی سیستم های پویا


نرم افزار شبيه سازي AnyLogic قابليت ساخت مدل هاي سيستم هاي پويا را به راحتي در محيط نرم افزار فراهم كرده است. شما با استفاده از شئي هاي (Object) از پيش تعريف شده در نرم افزار مي توانيد پارامترهاي ورودي، متغيرهاي كمكي، منابع و روابط علي معلولي را رسم و مدل را اجرا نماييد.


نرم افزار شبيه سازي AnyLogic امكان وارد كردن (import) مدل هاي ساخته شده توسط نرم افزار Vensim را دارا مي باشد. شما به راحتي مي توانيد مدل هاي ساخته شده در نرم افزار Vensim را به نرم افزار AnyLogic وارد (Import) كرده و ادامه مراحل را در محيط قدرتمند نرم افزار شبيه سازي AnyLogic دنبال كنيد و با قابلیت های بسیار متنوع تر نسبت به تکمیل و مدلسازی ترکیبی با سایر روش های شبیه سازی اقدام نمایید.


امكان رسم نمودارهاي مختلف در حين اجراي مدل System Dynamics نيز يكي از مواردي است كه به شما جهت مشاهده نتايج مدل كمك مي كند.


شما مي توانيد به راحتي مدل شبيه سازي خود را به database داخلي نرم افزار متصل كرده و ورودي ها و خروجي هاي مدل را توسط اين پايگاه داده داخلي مديريت نماييد. اين امكان در زمان تحليل و گزارش گيري بسيار كاربردي است.