دوره های آموزشی نرم افزار شبیه سازی انی لاجیک (AnyLogic)

شرکت شبیه پردازان (نماینده رسمی و انحصاری نرم افزار شبیه سازی AnyLogic در ایران) به منظور فرهنگسازی استفاده از ابزارهای نوین شبیه سازی در کشور، اقدام به برگزاری دوره های آموزش نرم افزار شبیه سازی AnyLogic می نماید. این دوره ها به صورت عمومی، سازمانی و آنلاین ارائه می شوند. تاکنون دوره های متعددی به صورت عمومی و سازمانی ارائه شده است که تصاویر برخی از آنها را در زیر قابل مشاهده است.

anylogic_training_course_in_Iran anylogic_training_course_in_Iran anylogic_training_course_in_Iran
دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت فولاد خوزستان شرکت مهاب قدس

anylogic_training_course_in_Iran anylogic_training_course_in_Iran anylogic_training_course_in_Iran
شهرداری مشهد دوره عمومی دوره عمومی

anylogic_training_course_in_Iran anylogic_training_course_in_Iran anylogic_training_course_in_Iran
دانشگاه صنعتی شریف دوره عمومی دوره عمومی

دوره های عمومی شبیه سازی

دوره های عمومی شرکت شبیه پردازان به منظور ترویج ابزار شبیه سازی در میان دانشجویان متخصصین و علاقمندان به حوزه شبیه سازی برگزار می شود. این دوره ها در تمام طول سال برگزار خواهند شد. دوره های معمولاً در روزهای پنج شنبه و جمعه و به مدت 16 ساعت خواهد بود. در این دوره، نحوه مدلسازی با رویکردهای گسسته پیشامد (Discrete Event Simulation)، سیستم های پویا (System Dynamics) و مدلسازی عامل بنیان یا عامل محور (Agent Based Modeling) آموزش داده خواهد شد. شایان ذکر است مطالب آموزشی استفاده شده در این دوره کاملاً منطبق بر مطالب آموزشی استاندارد شرکت AnyLogic است.

دوره آموزش آنلاین شبیه سازی

به منظور سهولت در فرآیند آموزش شبیه سازی و نرم افزارهای شبیه سازی، شرکت شبیه پردازان اقدام به تدوین محتوای آموزشی آنلاین نموده است. تمامی علاقمندان از هر کجا و در هر زمان قابلیت استفاده از این دوره آموزشی را خواهند داشت. در دوره آموزش آنلاین نرم افزار شبیه سازی AnyLogic، آشنایی با شبیه سازی گسسته پیشامد، آشنایی با محیط نرم افزار، آشنایی مقدماتی با زبان جاوا و نحوه ساخت مدل شبیه سازی گسسته پیشامد در محیط نرم افزار شبیه سازی AnyLogic آموزش داده خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

دوره آموزش سازمانی

شرکت شبیه پردازان با تکیه بر تجربه 8 ساله خود، به دو صورت به سازمان ها در خصوص نحوه استفاده از ابزار شبیه سازی AnyLogic خدمات آموزشی ارائه می نماید:
  • برگزاری دوره آموزش نرم افزار شبیه سازی AnyLogic در محیط سازمان و منطبق بر دوره آموزش استاندارد نرم افزار شبیه سازی AnyLogic است. در این دوره آموزشی، نحوه مدلسازی با رویکردهای گسسته پیشامد (Discrete Event Simulation)، سیستم های پویا (System Dynamics) و مدلسازی عامل بنیان یا عامل محور (Agent Based Modeling) آموزش داده خواهد شد. شایان ذکر است مطالب آموزشی استفاده شده در این دوره کاملاً منطبق بر مطالب آموزشی استاندارد شرکت AnyLogic است.
  • نحوه دوم، تدوین مطالب آموزشی و رویکرد مورد نیاز منطبق با مشکل موجود در سازمان می باشد. در این دوره آموزشی، در ابتدا نیاز سازمان تعریف می شود و سپس بر اساس آن مطالب آموزشی تدوین می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

آموزش سازمانی تحقیقات بازاریابی

این دوره آموزشی با هدف آشنا نمودن سازمان ها با روش های نوین تحقیقات بازاریابی تدوین شده است و برای سازمان هایی که تمایل به ایجاد/تقویت واحد بازاریابی و تحقیقات بازریابی خود را دارند مفید خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.